Koppartälten byggs

Sedan 1996 tillhör områdena i och omkring Ulriksdal, Haga, Brunnsviken och Djurgården världens första nationalstadspark. 2009 beslutade Sveriges regering att det formella namnet på detta område ska vara Kungliga nationalstadsparken.

Området är helt unikt i sitt slag vad gäller kultur- och friluftsvärden, och det faktum att parken ligger i anslutning till en storstad gör den till en av Sveriges populäraste och mest besökta.

Hagaparken med dess olika områden och byggnader är rik på historia. Det är ett verkligt historiskt arv som för historien vidare via Djurgårdens jaktpark till denna gustavianska pärla vid Haga Slott.

Redan 1787 lät man uppföra de tre stallbyggnaderna på området, som även fungerade som logement för områdets och slottets vaktmanskap. De söderliggande fasaderna byggdes för att efterlikna de härtält som romarna använde sig av. Själva byggmaterialet består av kopparplåt som dekormålats, och det är därifrån man fått namnet Koppartälten. Tälten har likheter med det vakttält som finns på slottsområdet på Drottningholm, vilket uppfördes ett par år tidigare än Koppartälten.

När Deprez ritade byggnaderna som kom att bli Koppartälten, ville han ge det mellersta tältet en mer framträdande roll än de andra två, därför byggdes det högre samt gavs tre olika ingångar. Den mittersta ingången har ett konformat tak försett med en hög spira uppe på toppen. Det östra och västra tältet har endast en ingång vardera och är något lägre i höjd. Att man använde koppar vid byggnationen lär ha att göra med att det var den första metall som människan lärde sig att hantera och bearbeta. Koppar kan även förekomma metalliskt i naturen, och var under lång tid en eftertraktad metall som bl.a. användes som betalningsmedel tillsammans med guld och silver.

Liksom många andra historiska byggnader har Koppartälten varit föremål för brand, närmare bestämt i början av 1950-talet. Under pågående byggnadsarbeten brann det mellersta tältet ner, och cirka 10 år senare återuppbyggdes det under slottsarkitekten Ragnar Hjorths överinseende. Man målade då kopparplåten i grönt och gult, vilket skulle smälta in fint med det gröna tältet och de gröna omgivningarna.